fbpx

Konkurencingų kultūros produktų diegimas įmonėje „Videobankas“

UAB „Videobankas“ nuo 2022 m. liepos mėnesio įgyvendina projektą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-310 „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“. Siekiant vykdyti pelningą veiklą COVID-19 paveiktoje rinkoje, projektas padės didinti teikiamų paslaugų patrauklumą, paklausą, bei įmonės produktyvumą.

Įgyvendinus projektą, bus sukurtos prielaidos teikti paslaugas naujai tikslinei grupei – didesnių renginių organizatoriams. Klientai gaus skaitmeninėmis technologijomis pagrįstas naujas paslaugas, todėl taip įmonė didins konkurencingumą ir kuriamą pridėtinę vertę.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas: UAB „Videobankas” konkurencingų kultūros produktų diegimas

Projekto numeris: 13.1.1-LVPA-K-310-01-0099

Projekto pradžia: 2022 m. liepos 26 d.

Projekto pabaiga: 2023 m. kovo 31 d.

Projekto vertė: 51 560 Eur, Europos Regioninės plėtros fondo finansuojama suma – 33 514 Eur.